Radi: Apagat
Radi:
km Set radius for geolocation
Cerca

[simpay_payment_receipt]

Confirmació Pagament:

Confirmació Pagament; és a dir, aquest apartat serveix per l’assentiment del cobrament del servei escollit. Si s’estima una altra forma de pagament com per exemple, rebut domiciliat es pot posar en contacte amb nosaltres per solicitar-ho.

IDIOMES