Radi: Apagat
Radi:
km Set radius for geolocation
Cerca

Conca Minera d’Ogassa:

Conca Minera d’Ogassa; com el seu propi nom indica, les mines estan situades a la població d’Ogassa de la comarca del Ripollès. També, cal dir que carbó d’aquesta conca minera existeix gràcies a processos biològics, químics, físics i orogènics, que van fer possible la formació d’un mar interior a Catalunya, fa millions d’anys. Llavors,  la descomposició de la vegetació tropical existent junt amb la pressió produïda per l’assentament dels materials; també,  el pas del temps, van crear el carbó i fins i tot, una mica de petroli. Així doncs, els jaciments d’Ogassa són de carbó del tipus hulla, de gran poder calòric i molta qualitat. Aquesta mina, es troba al mig de grans falles i encavalcaments, cosa que fa molt difícil i perillosa la seva extracció.

A més, al segle XX amb la revolució industrial en constant creixement, era llavors l’ús principal del carbó de la conca minera d’Ogassa. La forma d’extreure el carbó va ser a Pic i Pala, en galeries amb piles, capells i, enfustades, per intentar extreure les pedres de les entranyes de la muntanya; tot això, amb un munt d’eines que es feien servir com punteroles, malls, pistolets, llums de carburo; així també,  eines manuals que avui hem perdut quasi de la memoria.

Horaris:

  • Dissabtes i diumenges sortides a les 10 i a les 12.30h
  • Per visites de grups concertar horaris

Conca Minera d’Ogassa

Adreça & Contacte

Adreça

Camí de la Font Gran, s/n, 17861 Sant Martí d'Ogassa

IDIOMES