Radi: Apagat
Radi:
km Set radius for geolocation
Cerca

Figueres Girona Vilafant Ensinistrament Caní Mondog:

Figueres Girona Vilafant Ensinistrament Caní Mondog; primerament, Mondog treballem com a ensinistradors canins en diverses àrees així com en diferents escenaris. És a dir, oferim ensinistrament, educació especialitzada i personalitzada pel seu gos. Independentment del tipus de raça i les característiques. La nostra àrea d’actuació principalment és Figueres, Girona i rodalies.

  • Obediència bàsica (des de cadells fins a adults)
  • Classes en grups
  • Modificació de conductes
  • Classes per a cadells
  • Ajut i assessorament al propietari
  • Servei de passejos

Les classes es poden realitzar segons convingui; per exemple, es poden fer a domicili o dins l’entorn de l’animal per tal d’adaptar l’obediència allà on el gos durà les seves rutines diàries. Així mateix, cal dir que les nostres tàctiques estan basades en tècniques positives; d’aquesta manera, el gos aprèn de forma agradable i espontània per tal de motivar-lo en la fase d’aprenentatge. També, és molt important per l’animal crear un vincle amb el propietari. Tot això, enfortirà la relació i facilitarà l’ensinistrament del gos.

Per un òptim diagnòstic del gos, es realitza una primera visita gratuïta amb el propietari; així doncs, es pot fer una planificació de las classes amb un seguiment regular de l’aprenentatge del gos. A més a més, tots els treballs són totalment personalitzats i adaptats a les necessitats del propietari amb la seva mascota.

 

IDIOMES