Radi: Apagat
Radi:
km Set radius for geolocation
Cerca

Osona Neteges Alta Pressió Granges Sircrop: 

Osona Neteges Alta Pressió Granges Sircrop; primerament, cal dir que Sircrop, és una empresa familiar; que dóna solucions de neteja per al sector tant ramader com industrial. En el marc de les empreses pecuàries, les tasques de neteja i desinfecció són una de les mesures de bioseguretat més importants; ja que, aquesta desinfecció ens permet eliminar fins al 90% de la població microbiològica d’una instal·lació. De la mateixa forma que es pot aplicar a l’àmbit de la indústria. En aquest cas, una neteja en profunditat fa que el resultat dels productes sigui més bo; per tal d´evitar una possible contaminació a causa dels residus que es produeixen en qualsevol procés industrial.

Per tant, Sircrop és una de les empreses catalanes que dona resposta a aquesta necessitat. Està situada a Les Masies de Voltregà (Vinyoles) a la comarca d´Osona. Tot i que  els seus serveis es fan extensius a tot Catalunya. Un dels principals clústers europeus de granges porcines.  

  • Instal·lacions ramaderes, bovines, avícoles i porcines 
  • Fàbriques de qualsevol sector 
  • Neteja de fosses sèptiques 

A més a més, els clients particulars també poden sol·licitar neteges professionals a patis, terrasses i garatges, beneficiant-se de resultats de qualitat i d’una atenció personalitzada, propera i de qualitat.  

Osona Neteges Alta Pressió Granges Sircrop

 

IDIOMES