Radi: Apagat
Radi:
km Set radius for geolocation
Cerca

Vilanova Bellpuig Instal·lacions David:

Vilanova Bellpuig Instal·lacions David. primerament, som una empresa de Vilanova de Bellpuig instal·ladora mantenidora i reparadora; estem dedicats a oferir servei tant a les obres de nova construcció com a edificacions ja existents. Així mateix, els nostres serveis van dirigits a empreses i particular i executem qualsevol tipologia d’instal·lació o reparació ja sigui complexa o simple (llum, aigua, gas i climatització). Per tant, la nostra prioritat és garantir un servei de qualitat, amb un ampli ventall de possibilitats i demostrar una gran capacitat de treball. La satisfacció dels nostres clients passa per donar solucions òptimes en el menor temps possible i el menor cost.

  • Electricitat
  • Lampisteria
  • Gas
  • Calefacció
  • Aire condicionat
  • Energies renovables

La lampisteria està relacionada amb la instal·lació de xarxes de canonades per al proveïment d’aigua potable i evacuació d’aigües residuals. Així també, el lampista comprèn les tasques derivades d’ instal·lacions de calefacció.

L’ electricista és aquell professional que s’ocupa de realitzar tots els treballs relacionats amb lelectricitat. També, cal dir que donada la seva extensió hi ha diferents especialitats d’aquesta professió. Com per exemple  els electricistes de xarxes d’alta tensió, els electricistes de les instal·lacions elèctriques en els habitatges, edificis, tallers, locals comercials, etc.

Adreça & Contacte

Adreça

Vilanova de Bellpuig

Telèfon
IDIOMES