Radi: Apagat
Radi:
km Set radius for geolocation
Cerca

Perfopla

Perfopla

Perfopla:

Perfopla. En primer lloc, és una empresa de Banyoles formada per un equip de professionals altament qualificats que donen servei a tot Catalunya en el món de les perforacions. (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona). També,  Especialistes en energia geotèrmica (una de les fonts renovables menys conegudes, mitjançant l’aprofitament de calor interior de la Terra, convertint-la en climatització per a casa seva. És a dir, que disposem de la maquinària adequada per a cada espai, obert, tancat, de difícil accés, reduïts, etc…

  • Pous d’aigua
  • Piezòmetres
  • Inclinòmetres
  • Neteja de pous existents
  • Arranjaments
  • Instal·lació de bombes
  • Sondejos
  • Aigua descontaminada
  • Energia geotèrmica i també estudis del terreny
  • Aforaments
IDIOMES