Radi: Apagat
Radi:
km Set radius for geolocation
Cerca

Què és realment el coronavirus

Què és realment el coronavirus

Què és realment el coronavirus. En els darrers mesos, tenim una gran informació de la Covid19; és tanta la informació que rebem a diari que a sobre, les notícies que ens arriben són contradictòries i emeses per professionals de la salut. Intentaré no fer un article d’opinió per tal de ser el més objectiva i concisa possible.

Primerament, hem de tenir clar què és el coronavirus i per això he contrastat diferents fonts per poder arribar a aquesta definició: El coronavirus és un conjunt molt nombrós de virus de caire zoonòtic; és a dir, que es pot transmetre la malaltia d’animals a humans i evidentment, desenvolupar-la.

Si fins ara no havíem sentit a parlar d’aquests virus, ara n’estem sobresaturats; sempre han estat convivint amb nosaltres i hi ha una extensa varietat d’aquests virus. Sense anar més lluny, els EEUUU van fer una investigació de 2 anys de durada (2016-2018) en la que van descobrir 6 nous tipus de coronavirus en ratpenats a Birmània.

La informació contrastada d’aquest petit escrit, la he volgut treure d’articles anteriors a la pandèmia 2020 per tal de no estar intoxicada del sensacionalisme actual emès pels mitjans de comunicació sobre la informació de què és realment el coronavirus.

Si per exemple, volem saber més en profunditat d’aquesta família podem veure més informació a Orthocoronavirinae. És a dir, que si veiem la història dels coronavirus es remunten a molt més que uns centenars d’anys enrere. Així doncs, podrem entendre millor la seva evolució junt amb la vida animal i humana.

En resum:

Els primers coronavirus van ser descrits a la dècada dels 60 en pacients que presentaven un refredat comú. Fins a 2015 es van detectar 6 soques diferents en humans:

  • Coronavirus humà 229E
  • Coronavirus humà OC43
  • SARS-CoV
  • Coronavirus humà NL63
  • Coronavirus humà HKU1
  • Coronavirus MERS-CoV

Per tant, a data del 2021 haurem d’afegir un altra més: el SARS-COV2

Què és realment el coronavirus

IDIOMES