Pous Sondejos; empreses de perforacions així com, construcció de pous d'aigua, sondejos i sistemes de calefacció per geotèrmia. Encara que no estigui molt estesa l'energia geotèrmica, és un dels sistemes de calefacció on s'aprofita l'escalfor de la Terra i dur-la a la llar. Normalment, les empreses o negocis dedicats als sondejos també fan la calefacció per geotèrmia.

Pous Sondejos

Mostrant 3 de 3 Items

Filtres de commutació
Comptador
Ordena per
Ordre
Perforacions, pous, sondejos i geotèrmia

És una empresa de Banyoles formada per un equip de professionals altament qualificats que donen servei a tot Catalunya en el món de les perforacions. (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona). Especialistes en energia geotèrmica

És una empresa situada a La Selva Del Camp (Tarragona), dedicada a la construcció i manteniment de pous i mines, sèquies de regs, bases, cisternes, dipòsits d’aigua, bombes submergibles i espais confinats. Servei a particulars i empreses.

Pozos Pous Perforacions Perforaciones Bombes Barcelona. En primer lloc, som una empresa de sondejos referent a la zona de Catalunya. Així mateix, oferim un servei integral de perforació, bombes d’aigua, micropilotatge, geotèrmia i drenatges

IDIOMES